2023 Aloha Region Leagues

The 2023 league applications for the 11U/12U, 13U/14U, 15U/16U and 17U/18U divisions are posted below.

 

Contact Pat Akana (adultvolleyball@yahoo.com) with questions.

 

 

2023_ League Tournaments_Applications_11U_12U

 

2023_ League Tournaments_Applications_13U_14U

 

2023_ League Tournaments_Applications_15U_16U

 

2023_ League Tournaments_Applications_17U_18U

 

12U

KROC 12U

KVA 12 RICHARD
QUICKSETS 12 PINK
HONOLULU WAVE 12
MILILANI 12

HANA HOU BAYLEI 12
SASVBC 12-2

KULIA 12

HTA 12

14U

KROC14U
KVA 14-1
QUICKSETS 13 PINK
QUICKSETS 14
HONOLULU WAVE 13

HANA HOU 14s
HANA HOU ALEX 14s
KAKO'O VBC 13
SASVBC 13-2
SASVBC 14-2

KULIA 13

KULIA 14

TA'AHINE 14

HUI'KAHUI 14

16U

KVA 16 WARD
PILIPA'A 16S
QUICKSETS 15 PINK 
QUICKSETS 16
MILILANI 15

HANA HOU 15 BLACK
HANA HOU 16 REAGAN
HANA HOU 16 TOMMY

KULIA 16

KULE'A BLACK

MILILANI 16

TA'AHINE VBC 16

HTA 16U